Pembukaan Pesta Kesenian Bali XXXV Tahun 2013 dengan Pagelaran Oratorium "Garuda Digjaya Mahambhara" Oleh Institut Seni Indonesia Denpasar

Pembukaan Pesta Kesenian Bali XXXV Tahun 2013 dengan Pagelaran Oratorium "Garuda Digjaya Mahambhara" Oleh Institut Seni Indonesia Denpasar